தமிழக அரசியல் நதி(ரி)கள்

#காமராஜர் காலத்துக்கு பிறகு 

தமிழகத்தில் ஒரு #அணை கூட

கட்டப்படவில்லை. ..
இப்போது #போலியாக போராடும் 

#அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் 

அவர்கள் #ஆட்சி_காலத்தில்

என்ன #கிழித்துக்கொண்டு_இருந்தார்கள்?
#காவிரி #காவிரி  என்று

கூவும் #மடத்தமிழர்களே.. முதலில்

#தமிழகத்தில் இருக்கும் 

#நதி_நீரை அணை கட்டி சேமியுங்கள்
இனியாவது #திருந்துங்கள்

அரசியல் நரிகளை #நம்பாதீர்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s